Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro obce

MV-GŘ HZS ČR Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí

images

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

Kraj Vysočina – Venkovské prodejny

holasovice_

Cílem tohoto programu je podpořit obce za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou poskytovány na jejich území.

Plzeňský kraj – Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí

projektova_dokumentace

Účelem dotačního titulu je podpora zpracování studie variantního odkanalizování všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování všech jejích místních částí. Studie bude posléze podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

OP Zaměstnanost Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

shutterstock_135850772.jpg

Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

IROP Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Dotace je určena na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

IROP Výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center

shutterstock_59074903.jpg

Dotace je určena na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 8

shutterstock_157815041.jpg

Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Cílem výzvy je zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

IROP Výzva č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému“

firefighters-820172_1280

Dotace je určena na úpravy prostor stanic integrovaného záchranného systému (IZS) a na nákup vybavení. Cílem této výzvy je zajistit odolnost těchto stanic tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a zároveň byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS.

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

běžky

Dotace je určena k podpoře úhrady nákladů spojených s budováním a údržbou běžeckých tras na území Karlovarského kraje. Cílem výzvy je rozvoj zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití. Celková alokace činí 1,2 mil. Kč.

MŽP Národní program Životního prostředí – Výzva č. 6

shutterstock_130311344.jpg

Dotace je určena pro kraje a obce, a to na odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí. Cílem výzvy je minimalizovat nepříznivé účinky uložených odpadů a závadných látek, a zároveň předcházet vzniku environmentálních rizik. Celková alokace činí 100. mil Kč.