Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro podnikatele

Liberecký kraj – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

blacksmith-2740128__340

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů

shutterstock_154617503.jpg

Opatření v rámci této výzvy je zaměřeno na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Finanční podpora je určena pro podniky akvakultury, popřípadě pro rybářské svazky či spolky. Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

OP PIK Marketing – DESIGN

publikace_140

Cílem této výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu. Jedná se o minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016-2018 a celková alokace činí 9,75 mil. Kč.

OP PIK Marketing – NOVUMM

traktor

Cílem této výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. V rámci tohoto programu se jedná o 100 veletrhů a celková alokace činí 120 mil. Kč.

OP PIK Marketing – NOVUMM KET

shutterstock_155865830.jpg

Cílem této výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V rámci tohoto programu se jedná o 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, kde na každém veletrhu se koná doprovodná akce.

OP Zaměstnanost Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

shutterstock_154745477.jpg

Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a dále zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo hl. m. Prahy.

OP Zaměstnanost Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání

shutterstock_135850772.jpg

Dotace je určena jak pro podnikatelskou sféru, tak pro neziskové organizace, a to na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jedná se především o zaměstnávání osob z cílových skupin, které jsou na trhu práce znevýhodněné.

OP PIK Služby infrastruktury – Výzva II

shutterstock_155915933.jpg

Cílem programu je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

OP Zaměstnanost Výzva č. 53 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

shutterstock_105045134.jpg

Cílem této výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o finanční podporu různých druhů aktivit, které povedou k  zaměstnání těchto osob  v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.