Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro rodiny a děti

MAS Společná CIDLINA – OPZ – prorodinná opatření II.

baby-3369549__340

Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

OPZ – Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2.výzva)

volunteers-2654004_960_720

Dotace na podporu péče o osoby s duševním onemocněním, jejich rodinám a pečujícím osobám, která povede ke zlepšení nebo obnově schopnosti sociálního fungování v přirozeném prostředí a bude účinně předcházet ústavní péči.

Výzva MAS Živé pomezí_KrumlovskoJevišovicko, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – 2.výzva

family-838239__340

Dotace na provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

MAS Region HANÁ Výzva č. 1. OPZ Prorodinná opatření

děti

Tato dotace má za cíl sladit profesní a rodinný život k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce, tedy zvýšit zaměstnanost pečujících osob (rodičů a dětí). Cíl bude naplňován díky zlepšení cenové a kvalitativní dostupnosti zařízení a služeb péče o děti.

Výzva MAS KJH – PRORODINNÁ OPATŘENÍ

hra

Dotace bude směřovat do oblasti aktivit, jako jsou např. zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd., které jsou určeny rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora rodin II.

Dotace má za úkol podpořit fungování rodin, návrat rodičů do práce apod., a to formou podpory péče a aktivit pro děti školního věku.

Výzva MAS Frýdlantsko – Rodiče a děti I

shutterstock_112832212.jpg

Dotace jsou určeny na podporu aktivit v zařízení pro děti předškolního a mladšího školního.