Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro zemědělství

Program 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy“

shutterstock_53149606

Dotace na podporu obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí může získat zemědělský podnikatel na svůj projekt v maximální výši 5 000 000 Kč.

CEI Know‐How Exchange Programme (KEP) ‐ AUSTRIA

shutterstock_111137963.jpg

CEI (=Central European Initiative) je organizace podporující mezivládní spolupráci mezi střední, východní a jihovýchodní Evropou (konkrétně se jedná o země: Albánie, Rakousko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina). Hlavními oblastmi podpory jsou: 1. Evropská integrace a budování souvisejících kapacit, 2. Sociální a ekonomický rozvoj, začleňování a rovnost, 3. Zemědělství, životní prostředí a klimatické změny. Návrhy projektů se podávají do 1. 6. 2015.

Kraj Vysočina – Zemědělské akce 4/2018

shutterstock_156912908.jpg

Kraj Vysočina vyhlásilo dotační titul poskytující finanční příspěvky na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 na území kraje. Cílem programu je udržení zemědělské produkce a její konkurenceschopnosti. Podpora je zaměřena na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství za účelem zvyšování efektivity a produktivity práce.