Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

shutterstock_156844055.jpg
Share Button

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo tento program, jehož účelem je zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 31. 10. 2016.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé jsou specifikováni dle jednotlivých typů podporovaných projektů. Více informací získáte ze zdroje, který je uveden níže.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora ověřování původu potomstva:
  • Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu.
  • Podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu.
 • Podpora zavádění a vedení plemenných knih dle plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat:
  • Podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení plemenných knih podle plemen.
 • Kontrola užitkovosti:
  • Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťující kontrolu užitkovosti – skot, prasata, ovce a kozy, drůbež, běžci, ryby.
  • Podpora oprávněným osobám zajišťujícím kontrolu užitkovosti na zabezpečení rozborů vzorků mléka – skot, ovce a kozy.
 • Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty:
  • Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti.
  • Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka.
  • Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání do hlavní plemenné knihy a plemenné knihy.
  • Podpora na zajištění plemenitby koní formou inseminace (z tohoto titulu nelze poskytovat dotaci na inseminační dávky získané od hřebců v majetku Zemských hřebčinců Písek, Tlumačov a Národního hřebčína Kladruby n. L.).
  • Podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné k provádění a zabezpečování kontroly dědičnosti u skotu, prasat v období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014.
  • Podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem vlastní užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech, kteří pocházejí od vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní užitkovosti v období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014.
  • Podpora majitelům kanců pocházejících z uznaných nukleových a rezervních chovů prasat za testování kanců v období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014.
  • Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a zapsaného do plemenné knihy s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
  • Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a zapsaného do plemenné knihy s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
  • Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
  • Podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, v kmenech a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly dědičnosti (podle Osvědčení o původu hejna).
 • Podpora testování:
  • Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat a chovatelským podnikům prasat.
  • Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny plemenných býků (minimální počet 4 kusů otestovaných býků ve skupině v jednom testu) v období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014.
  • Podpora osobě oprávněné k provozování zařízení, ve kterých se provádí testování a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu příslušného uznaného chovatelského sdružení.
  • Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů a hybridního potomstva.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotace. Její výše je uvedena u každého typu podporovaného projektu. Více informací získáte ze zdroje, který je uveden níže.

Specifika a omezení:

 • Pro účely dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého a středního podniku.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>