Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Ústecký kraj – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků PAŽIT

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotace na výchovné, ozdravné a vzdělávací pobyty, které v důsledku povedou k zlepšení zdravotního stavu a zvýšení obecných kompetencí žáků, mohou čerpat základní a střední školy v Ústeckém kraji.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od od 15. 4. 2019 do 11. 10. 2019.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být základní a střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší, během kterých se žáci zúčastní vzdělávacího programu zcela odlišného od běžného školního programu, a který jim umožní získat nové vědomosti, dovednosti, zážitky, upevní osobní vztahy v třídním kolektivu, zlepší vztah k životnímu prostředí a zlepší tělesnou kondici.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu je 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na rok 2018, pro jednoho žadatele, činí 35 000 Kč.
 • Výše dotace je určena následovně: 150 Kč/žák/den pobytu, přičemž délka pobytu je stanovena minimálně na 4 dny (3 noci) a maximálně na 5 dní (4 noci):
  • 4 denní pobyt 600 Kč/žák/pobyt,
  • 5 denní pobyt 750 Kč/žák/pobyt.

Specifika a omezení:

 • Ozdravného výchovně vzdělávacího pobytu se zúčastnili žáci školy (cílová skupina) ve věku 7 – 19 let.
 • realizací programu v období od 7. 1. 2019 do 28. 6. 2019 nebo od 2. 9. 2019 do 4. 10. 2019.
 • Počet žádostí podaných jedním žadatelem není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>