Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

VISK 1 – Koordinační centrum a implementace Koncepce rozvoje knihoven

shutterstock_153506372.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na koordinaci aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů, realizaci projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 12. 2018.

Příjemce podpory:

  • Žadatelem o dotace mohou být provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona a dále spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

  • Koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů.
  • Realizace projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven.
  • Podpora projektů tvorby celostátních standardů pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů (standardizace dat i metadat).

Forma a výše podpory:

  • Výše poskytnuté dotace a identifikační údaje příjemce dotace budou zveřejněny v centrální databázi evidence dotací (CEDR), veřejně přístupném informačním systému Ministerstva financí, případně jiným způsobem podle platných právních předpisů.
  • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.
  • Dotace se poskytuje na investiční a neinvestiční náklady.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>