Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vláda ČR – Protidrogová politika (látkové a nelátkové závislosti)

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotace je určena na preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 9. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v rámci tohoto programu je spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost, sociální družstvo a právnická osoba včetně sdružení právnických osob, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační oblast 1 – udržení a rozvoj stávající sítě služeb a projektů, jejichž cílovou skupinou jsou uživatele nelegálních návykových látek nebo osoby ohrožené užíváním nelegálních látek:
  • Kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní léčba a doléčovací programy (včetně chráněného bydlení), substituční léčba (pouze na psychosociální složku substituční léčby), stacionární programy, rezidenční péče v terapeutických komunitách, specifická selektivní a indikovaná prevence, služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, služby poradenství pro uživatele drog a jejich blízké.
 • Dotační oblast 2 – rozvoj služeb pro cílové skupiny integrované protidrogové politiky, hazardní hráče, uživatele alkoholu a tabáku:
  • Vznik a podpora preventivních, poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče a uživatele alkoholu, rozvoj nových intervencí, poskytování informací a poradenství prostřednictvím telefonu, internetu a nových médií, projekty zaměřené na
   prevenci a snižování rizik užívání návykových látek v prostředí zábavy a nočního života.
 • Dotační oblast 3 – projekty informační, výzkumné a zaměřené na plnění aktivit akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky.
  • Informační aktivity směrem k obecné, odborné i laické veřejnosti, včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty zaměřené na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí, plnění aktivit akčních plánů: pro oblast hazardního hraní, pro oblast alkoholu, tabáku a pro oblast nelegálních drog.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků činí 118 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty žádající si o podporu v rámci dotačního řízení RVKPP se můžou za podmínek schválených RVKPP ucházet o víceleté financování prostřednictvím uzavření Smlouvy o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu protidrogové politiky s Úřadem vlády ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>