Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vláda ČR – Protidrogová politika (látkové a nelátkové závislosti)

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotace je určena na preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Registrovaná církev nebo náboženská společnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platných do 31.12.2013.
 • Sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, poradenské, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • U dotační oblasti I. na:
  • Udržení dlouhodobě podporované sítě služeb a uspokojení závazků, které Úřadu vlády ČR (RVKPP) vyplývají z uzavřených Smluv o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu protidrogové politiky.
  • Nízkoprahové služby poskytující nebo zprostředkující možnost testování na infekci HIV, virovou hepatitidu typu C, případně syfilis u problémových uživatelů drog.
  • Dobudování a udržení/rozvoj sítě krajských center prevence, poradenství a léčby pro patologické hráče.
  • Programy, v rámci kterých je poskytována substituční léčba.
  • Programy poradenství a nabídku pomoci prostřednictvím internetu a nových informačních technologií.
  • Projekty selektivní a indikované prevence, a to v případě primárně-preventivních programů.
 • U dotační oblasti II. bude prioritně podpořeno dokončení víceletých výzkumných projektů, které byly podpořeny již v r. 2018.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků činí 165 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty žádající si o podporu v rámci dotačního řízení RVKPP se můžou za podmínek schválených RVKPP ucházet o víceleté financování prostřednictvím uzavření Smlouvy o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu protidrogové politiky s Úřadem vlády ČR.
 • Financování projektů/služeb, jež podléhají systému certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (v gesci RVKPP) a certifikaci programů prevence rizikového chování (v gesci MŠMT), je podmíněno platným certifikátem odborné způsobilosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>