Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji

shutterstock_138414104.jpg
Share Button

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 10. 12. 2018 (8.00 hod.) do 16. 1. 2019 (14.00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).
 • Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy) – pouze účely 2, 3, 4.

Typy podporovaných projektů:

 • Účel 1 - Podpora činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase včetně obnovy a údržby MTZ.
 • Účel 2 - Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu).
 • Účel 3 - Táborová činnost.
 • Účel 4 - Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 80 %.
 • Účel 1: Rozmezí dotace: 20 000 Kč – 100 000 Kč.
 • Účel 2: Rozmezí dotace: 20 000 Kč – 35 000 Kč.
 • Účel 3: Rozmezí dotace: 20 000 Kč – 35 000 Kč.
 • Účel 4: Rozmezí dotace: 20 000 Kč – 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>