Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP 2014-2020 RSS novinky


13.10.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod
Regionální operační program Severovýchod již prochází fází uzavírání. Nabízí se však bilancování a ohlédnutí za realizovanými projekty. Výsledky projektů bezesporu přispěly k rozvoji královéhradeckého, pardubického a libereckého regionu. Mnohé z projektů financovaných prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu Severovýchod dokonce získaly prestižní ocenění v různých soutěžích.
Více informací »

13.10.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod
V pátek 22. září 2017 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v sále Zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové a projednali 11 bodů, které byly na programu tohoto 68. zasedání. Členové obdrželi informace o činnosti Úřadu Regionální rady za období posledního půl roku. V souvislosti s ukončováním operačního programu seznámila ředitelka Úřadu
Více informací »

12.10.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod

10.10.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 5. října 2017 se v Betlémské kapli v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Stavba roku 2017, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Do soutěže bylo přihlášeno 52 staveb z celé České republiky. Porota letos udělila prestižní titul Stavba roku 2017 pěti z nich. Hned dvě
Více informací »

25.9.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové – V pátek 22. září 2017 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v sále Zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové a projednali 11 bodů, které byly na programu tohoto 68. zasedání.
Více informací »

31.8.2017 | Zdroj: IROP Střední Morava
K datu 31. 8. 2017 bylo vydáno Metodické oznámení č. 46 Upřesnění předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti.
Více informací »

9.8.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod

18.7.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod
Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Zásadními body jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2016. Schválením dokumentů do 30. 6. 2017 došlo k naplnění podmínek stanovených zákonem č.
Více informací »

29.6.2017 | Zdroj: IROP Moravskoslezsko
Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila s platností od 28.6.2017 metodický list č. 114 - Ukončení povinnosti sledování příjmů a revize metodiky pro sledování pracovních míst, který ukončuje povinnosti příjemců týkající se sledování příjmů projektu a zároveň aktualizuje metodiku sledování pracovních míst. Aktualizovány jsou dvě přílohy Příručky pro příjemce, a to Příloha č. 4 Metodika
Více informací »

26.6.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové – Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Jednání proběhlo opět formou videokonference.
Více informací »

9.6.2017 | Zdroj: IROP Moravskoslezsko
Prodej majetku včetně nepotřebné výpočetní techniky - 2. kolo (50% sleva) 2. kolo prodeje bude uskutečněno od pátku 9.6.2017 do 29.6.2017.
Více informací »

23.5.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod
Ve středu 17. května 2017 se uskutečnil slavnostní ceremoniál XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016 v Betlémské kapli v Praze. Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku 2016 získala Galerie moderního umění v Hradci Králové za projekt „Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“.
Více informací »

25.4.2017 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové – Členové Výboru Regionální rady se sešli v pátek 31. 3. 2017 a prostřednictvím videokonference projednávali body, které byly na programu 66. zasedání. Členové Výboru schválili Metodický pokyn č. 62 – k přerušení doby udržitelnosti projektu a také aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Metodický pokyn
Více informací »

4.4.2017 | Zdroj: IROP Jihovýchod
(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad pro uzavření programu. Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily
Více informací »

4.4.2017 | Zdroj: IROP Moravskoslezsko
Dne 30.3.2017 byla Evropské komisi odeslána Závěrečná zpráva o provádění ROP Moravskoslezsko 2007-2013, která vyhodnocuje realizaci a dopady dotační pomoci poskytnuté z operačního programu v našem regionu za uplynulé programové období. Jde o jeden ze tří dokumentů, které slouží Evropské komisi jako podklad k uzavření programu. Závěrečná zpráva o provádění ROP Moravskoslezsko představuje
Více informací »
Loading...
Loading...