Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Praha 2014-2020 RSS novinky


19.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 129 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 591 672 384,97 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 124 žádostí o
Více informací »

9.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 9. 4. 2018 došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018, provedené změny v harmonogramu se týkají prioritní osy 2 a 4. Konkrétně došlo k následujícím změnám: U výzev č. 43, 44 a 45 došlo k posunutí data vyhlášení a ukončení příjmu žádostí o podporu. Výzvy č. 43 a 45 mohou být
Více informací »

4.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Vážení žadatelé, zasíláme Vám upřesnění k vyplnění datové položky (DP) „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ týkající se datové oblasti indikátorů v rámci žádosti o podporu.  Plnění této DP je nastaveno jako datum výchozí hodnoty příslušného indikátoru – žadatel / příjemce jej vybírá z kalendáře. Plnění je při podání žádosti o podporu povinné. Mohou
Více informací »

4.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Vážení příjemci, dovolujeme si Vás upozornit, že na stránce http://penizeproprahu.cz/indikatory/ byla publikována česko-anglická verze Karty účastníka (pro podpořené osoby starší 18 let). Ta může být využita zejména v projektech, ve kterých podpořené osoby patří do skupiny migranti; lidé, kteří jsou původem cizinci; menšiny. Současně upozorňujeme, že od 12. 2. je v platnosti nová verze
Více informací »

4.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 29. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Do této výzvy bylo předloženo 19 žádostí o podporu v objemu 949,7 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání
Více informací »

3.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 29. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Celkem bylo předloženo 208 žádostí o podporu v objemu 484 756 617,23 Kč. Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. The post Ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 37
Více informací »

23.3.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 23. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Do této výzvy bylo předloženo 39 žádostí o podporu v objemu 535,18 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v
Více informací »

15.3.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Právě vyšlo první letošní číslo pravidelného bulletinu Operačního programu Praha – pól růstu ČR s názvem Zprávy z pólu – jaro 2018. V tomto čísle Vám nabízíme informace o tom, jak se nám daří čerpat prostředky vyčleněné na pražský operační program, kolik projektů se díky němu již realizuje a rovněž zajímavé
Více informací »

15.3.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
K 15. 3. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 50 projektů v celkové výši 41 847 526 Kč, což činí 10,5 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 11 v objemu 9 303 762 Kč Počet žádostí o podporu, které nesplnily
Více informací »

13.3.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Provoz dvou dětských skupin MHMP byl v dubnu zahájen. Zaměstnanci, kteří si zvolili tento způsob každodenní péče o své děti v předškolním věku (již od 2 let), mají již od 24. 1. 2018 možnost podávat přihlášky. Dětské skupiny nabízejí rodičům celkovou kapacitu 24 míst. Místa mohou být využívána i pro děti s tzv. nepravidelnou
Více informací »

7.3.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. března 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Text výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU: Informace o vlastnické a ovládací struktuře
Více informací »

7.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 38, ve specifickém cíli 3.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Program: 8:45 Registrace účastníků 9:00 Zahájení semináře 9:05 Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje (MPSV) 9:20 Zaměření 38. výzvy pro prioritní osu 3, specifický cíl 3.2 9:45 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces 10:20 Přestávka 10:35 Pravidla pro realizaci projektů 10:45 Finanční
Více informací »

1.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem vyrovnávací
Více informací »

29.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 24. výzvě, ve specifickém cíli 1.1 – Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou. Program:  pravidla OP PPR pro projekty v realizaci: finanční řízení projektů, indikátory, příjmy, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu, změny v projektech. Seminář se bude konat od 9:00
Více informací »

24.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je také
Více informací »
Loading...
Loading...