Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Praha 2014-2020 RSS novinky


15.6.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
V současné době nastal problém s odesíláním depeší v ISKP14+, kdy se uživatelům ukazuje chybová hláška. Dodavatel pracuje na řešní situace. Do té doby postupujte při odesílání depeší dle pokynů v návodu, ke stažení ZDE The post Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ appeared first on penizeproprahu.
Více informací »

12.6.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 34 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v srpnu 2018, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v září 2018. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení, aby si
Více informací »

1.6.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 31. 5. 2018 v 16:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání. Celkem bylo předloženo 209 projektů za 168,7 mil. Kč., což činí 42 % alokace výzvy. 123 projektů bude procházet formálním hodnocením. Podané žádosti dle typu školy: MŠ 97 sloučené MŠ a ZŠ 18 ZŠ 47 SŠ  a konzervatoře 43 ostatní 4
Více informací »

25.5.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se s účinnosti od 25. 5. 2018 nahrazuje nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále
Více informací »

25.5.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele prioritní osy č. 3 ve výzvě č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Seminář se bude konat 27. června 2018 od 9:00 do 12:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná zde. The post Seminář pro žadatele
Více informací »

23.5.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 38, ve specifickém cíli 3.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Program: 8:45 Registrace účastníků 9:00 Zahájení semináře 9:05 Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje (MPSV) 9:20 Zaměření 38. výzvy pro prioritní osu 3, specifický cíl 3.2 9:45 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces 10:20 Přestávka 10:35 Pravidla pro realizaci projektů 10:45 Finanční
Více informací »

21.5.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. května 2018 schválilo poskytnutí podpory 42 projektům předložených v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inkluze a multikulturní vzdělávání“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k
Více informací »

4.5.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Byla vydána nová verze 4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která je účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete v sekci Pro příjemce. V návaznosti na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce dochází také k vydání nových verzí Metodiky zpracování
Více informací »

30.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 45 bude vyhlášena 13. 9. 2018. Avízo pro výzvu č. 45 The post Avízo pro výzvu č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II appeared first on penizeproprahu.
Více informací »

19.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 129 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 591 672 384,97 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 124 žádostí o
Více informací »

9.4.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 9. 4. 2018 došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018, provedené změny v harmonogramu se týkají prioritní osy 2 a 4. Konkrétně došlo k následujícím změnám: U výzev č. 43, 44 a 45 došlo k posunutí data vyhlášení a ukončení příjmu žádostí o podporu. Výzvy č. 43 a 45 mohou být
Více informací »

7.3.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. března 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Text výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU: Informace o vlastnické a ovládací struktuře
Více informací »

7.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 38, ve specifickém cíli 3.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Program: 8:45 Registrace účastníků 9:00 Zahájení semináře 9:05 Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje (MPSV) 9:20 Zaměření 38. výzvy pro prioritní osu 3, specifický cíl 3.2 9:45 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces 10:20 Přestávka 10:35 Pravidla pro realizaci projektů 10:45 Finanční
Více informací »

1.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem vyrovnávací
Více informací »

29.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 24. výzvě, ve specifickém cíli 1.1 – Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou. Program:  pravidla OP PPR pro projekty v realizaci: finanční řízení projektů, indikátory, příjmy, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu, změny v projektech. Seminář se bude konat od 9:00
Více informací »
Loading...
Loading...