Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Praha 2014-2020 RSS novinky


21.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
K 21. 2. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet žádostí o podporu
Více informací »

20.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Pro projekty ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, které nemají povinnost zpracovávat CBA v MS2014+ (projekty s celkovými způsobilými výdaji pod 5 mil. Kč) byla připravena Pomůcka pro zpracování finanční analýzy, která je součástí Studie proveditelnosti (kapitola 8). Pomůcku naleznete na webových stránkách výzvy: http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-37-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol-ii/ Ke stažení zde: Pomůcka
Více informací »

19.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 14. 2. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Do této výzvy bylo předloženo 20 žádostí o podporu v objemu 434,9 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny
Více informací »

14.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Na stránce Pro příjemce – Dokumenty – Pokyny k ZoR a ZoP byly zveřejněny nové pokyny pro příjemce k vyplnění žádosti o platbu v IS KP. Nová verze je platná od 7. 2. 2018. The post Nové pokyny pro žádost o platbu appeared first on penizeproprahu.
Více informací »

7.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Od 12. 2. bude v platnosti nová verze Karty účastníka (Metodického listu podpořené osoby), kterou naleznete ke stažení na stránce http://penizeproprahu.cz/indikatory/ Pro období 12. 2. – 25. 2. 2018 je naplánováno tzv. přechodné období, kdy bude IS ESF přijímat i staré verze formulářů v pdf verzi. Od 26. 2. 2018 bude přechodné období
Více informací »

7.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 38, ve specifickém cíli 3.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. The post Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť appeared first on penizeproprahu.
Více informací »

1.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem vyrovnávací
Více informací »

1.2.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem vyrovnávací
Více informací »

29.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 24. výzvě, ve specifickém cíli 1.1 – Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou. Program:  pravidla OP PPR pro projekty v realizaci: finanční řízení projektů, indikátory, příjmy, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu. Seminář se bude konat od 9:00 do 12:30. The post
Více informací »

25.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 24. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Do této výzvy bylo předloženo 11 žádostí o podporu v objemu 21,6 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání žádostí
Více informací »

25.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
K 24. 1. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet žádostí o podporu
Více informací »

25.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
K 24. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 20 423 107 Kč, což činí 5,1 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 7 v objemu 4 635 035 Kč Počet žádostí o podporu ve fázi kontroly ex-ante
Více informací »

24.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 23. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 24. 1. 2018 do
Více informací »

24.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je také
Více informací »

19.1.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 21. výzvě, ve specifickém cíli 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, prosíme, přihlašujte maximálně dva zástupce za organizaci. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů,
Více informací »
Loading...
Loading...