Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Praha 2014-2020 RSS novinky


16.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
K 16. 1. 2019 bylo do této výzvy zatím podáno 20 projektů v celkové výši 71,1 mil. Kč, což činí 169 % z celkové alokace výzvy (42 mil. Kč). V současné době je již alokace výzvy vyčerpána, nicméně stále průběžně probíhá formální a věcné hodnocení, v rámci kterých mohou být projekty vyřazeny a může se tak uvolnit alokace
Více informací »

14.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil semináře pro příjemce prioritní osy č. 3 ve výzvě č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a výzvě č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Seminář se bude konat 8. února 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1,
Více informací »

14.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil semináře pro příjemce prioritní osy č. 3 ve výzvě č. 34 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Semináře se budou konat 30. ledna a 31. ledna 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci
Více informací »

10.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
The post Seminář pro příjemce – výzva č. 35 a 38 (PO3) – 8. 2. 2019 appeared first on penizeproprahu.
Více informací »

10.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 34. výzvě, ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosím přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv
Více informací »

10.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 34. výzvě, ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosím přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv
Více informací »

10.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil dva semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání. Oba dva semináře se budou konat 6. února 2019, první seminář od 9:00 do 12:00 a druhý seminář od 13:00 do 16:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti
Více informací »

10.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce 28. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o
Více informací »

10.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce 28. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o
Více informací »

10.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 37 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v lednu 2019. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení. Na webových stránkách http://penizeproprahu.cz bude od 30. listopadu 2018 v sekci Aktuality průběžně zveřejňován
Více informací »

4.1.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Upozorňujeme příjemce na novou verzi Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, která je dostupná ZDE Verze v režimu změn je pak k dispozici ZDE. Aktualizace reaguje na rozvoj systému IS ESF 2014+, ve kterém evidence probíhá. Z nových funkcionalit / nastavení IS ESF 2014+ upozorňujeme na následující: Nově systém umožňuje kromě zápisu charakteristik ke každé
Více informací »

21.12.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
V současné době ukončujeme věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 36 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Věcné hodnocení není ukončeno u 2 projektů. Tabulka s pořadím předložených projektů: ZDE První dva projekty byly již schváleny ZHMP 17. 5. 2018 a je u nich již uzavřena
Více informací »

5.12.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 49 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 49 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k
Více informací »

5.12.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 49 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 49 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k
Více informací »

5.12.2018 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 12. 2018 vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Výzva č. 49 navazuje na výzvu č. 28. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 7. 1. 2019. Konzultace projektových záměrů probíhají od 5. 12. 2018 do 19. 9. 2019. Podrobné informace o výzvě, včetně
Více informací »
Loading...
Loading...