Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vav 2014-2020 RSS novinky


21.7.2017 | Zdroj: MŠMT
V této sekci naleznete aktuální pracovní nabídky v odboru svodých agend.
Více informací »

20.7.2017 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. července 2017 tabulku „DMS_vypočet poměrů zdrojů financování projektu“. Dokument naleznete u výzev 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.
Více informací »

20.7.2017 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. července 2017 tabulku „DMS_vypočet poměrů zdrojů financování projektu“. Dokument naleznete u výzev 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.
Více informací »

19.7.2017 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV zveřejnil nové vzory k ZoR projektu pro doložení ESF indikátoru 2 08 10 Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících.
Více informací »

18.7.2017 | Zdroj: MŠMT
Praha, 18. července 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaný v programovém období 2014 – 2020 je v polovině svého vymezeného času. Přesto do něho již byly předloženy projektové žádosti za více než 108 miliard korun. Celkově je k dispozici 75 miliard. Jaké výsledky má v tomto mezičase kromě velkého
Více informací »

14.7.2017 | Zdroj: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 1. června 2017 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na talent.
Více informací »

12.7.2017 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán informuje žadatele výzvy č. 27 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna aktualizovaná verze textu výzvy. V aktuálně platné verzi výzvy došlo k prodloužení maximální délky trvání projektu z původních 36 měsíců na 51 měsíců.
Více informací »

11.7.2017 | Zdroj: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – Výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a 02_17_49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, který se bude konat dne 26. 7. 2017 v Praze.
Více informací »

11.7.2017 | Zdroj: MŠMT
Praha, 11. července 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo pro oblast vysokého školství dne 30. června a 4. července 2017 dvě výzvy s názvem Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF.
Více informací »
Loading...
Loading...