Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vav 2014-2020 RSS novinky


20.4.2018 | Zdroj: MŠMT
Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídicí orgán OP VVV anglickou verzi výzvy č. 02_02_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II. Přeložena byla výzva včetně jejích příloh a Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.
Více informací »

19.4.2018 | Zdroj: MŠMT
Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídící orgán OP VVV 3. verzi Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále Manuál JVS), kterou vydalo v aktualizované podobě MMR – NOK. Manuál JVS byl upraven na základě potřeby sladit text dokumentu s úpravami provedenými v Generátoru nástrojů povinné publicity ESI fondů.
Více informací »

18.4.2018 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. 4. 2018 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 4, výzvy Teaming a jeho znění naleznete pod nadpisem Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Teaming.
Více informací »

17.4.2018 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV zveřejnil k výzvám č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I přehled dokumentů dokládaných k ZoR podle Přílohy 3 výzvy.
Více informací »

17.4.2018 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV zveřejnil k výzvám č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I přehled dokumentů dokládaných k ZoR podle Přílohy 3 výzvy.
Více informací »

17.4.2018 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_044 (Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 22. 3. 2018. Z důvodu administrativního pochybení byly u projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře
Více informací »

17.4.2018 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV průběžně zveřejňuje přehled finančního stavu vyhlášených výzev. Níže si můžete zobrazit tabulku obsahující jak základní identifikaci výzev, tak souhrnné informace o alokaci, počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, objemu finančních prostředků v předložených žádostech o podporu či zbývajícím objemu finančních prostředků výzev. Tabulka je aktualizována na začátku a v polovině každého
Více informací »

16.4.2018 | Zdroj: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II. (Aktivita č. 2: Formativní hodnocení a Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP.
Více informací »

16.4.2018 | Zdroj: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II. (Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka, Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu) v
Více informací »

16.4.2018 | Zdroj: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II. (Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí) v prioritní ose 3 OP.
Více informací »
Loading...
Loading...