Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vav 2014-2020 RSS novinky


23.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) zveřejňuje informace pro příjemce průtokových dotací týkající se termínů proplacení prostředků ke konci roku 2017 a na začátku roku 2018.
Více informací »

22.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 22. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí pro 1. kolo dle textu výzvy: 15. listopadu 2018.
Více informací »

22.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Dne 15. listopadu 2017 vyšel v časopisu Týdeník školství č. 36/XXV článek o konzultační lince, která byla pro žadatele a příjemce ve výzvách na šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ zřízena počátkem roku 2017.
Více informací »

20.11.2017 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 13. 11. 2017.
Více informací »

15.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 15. listopadu 2017 od 14:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00. Průběžné uzávěrky příjmu
Více informací »

15.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Praha, 15. listopadu 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.
Více informací »

14.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Zápis z 11. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“. Zasedání MV se uskutečnilo 11. a 12. října 2017.
Více informací »

13.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Přidejte se k našemu týmu a získejte pracovní zkušenosti ve státní správě. Máme pro Vás další nové pracovní nabídky!
Více informací »

10.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 10.11. 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, verze 3.
Více informací »

10.11.2017 | Zdroj: MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_038 pro Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3 OP.
Více informací »
Loading...
Loading...