Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vav 2014-2020 RSS novinky


21.2.2018 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán zveřejňuje výsledky 4. elektronického projednání formou per rollam MV OP VVV.
Více informací »

21.2.2018 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. února 2018 avízo výzev č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) a 02_18_064 (výzva pro více rozvinutý region – hl. m. Praha) Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV, včetně přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria a přílohy č. 4 Seznam příloh k žádosti o
Více informací »

19.2.2018 | Zdroj: MŠMT
Přidejte se k našemu týmu a získejte pracovní zkušenosti ve státní správě. Máme pro Vás další nové pracovní nabídky!
Více informací »

19.2.2018 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV zveřejňuje dne 19. února 2018 metodický výklad „Dokladování výdajů na příspěvek na stravování v rámci přímých výdajů projektů OP VVV“ (včetně souhrnného formuláře „Kalkulace výdajů na stravování hrazené zaměstnavatelem“). Tento metodický výklad popisuje způsob dokladování přímých způsobilých výdajů projektu – příspěvků na stravování, např. poskytovaných formou příspěvku k ceně stravenky.
Více informací »

19.2.2018 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV zveřejňuje opravy Zápisů z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 4. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 3, 4 a 6) a 13. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 1, 2, 5,
Více informací »

15.2.2018 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV průběžně zveřejňuje přehled finančního stavu vyhlášených výzev. Níže si můžete zobrazit tabulku obsahující jak základní identifikaci výzev, tak souhrnné informace o alokaci, počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, objemu finančních prostředků v předložených žádostech o podporu či zbývajícím objemu finančních prostředků výzev. Tabulka je aktualizována na začátku a v polovině každého
Více informací »

15.2.2018 | Zdroj: MŠMT
ŘO OP VVV zveřejňuje dne 15. února 2018 Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV a její přílohu Kodex školy. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV je závazná pro žadatele a příjemce výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a pro revizi krajských
Více informací »

14.2.2018 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5. Do tohoto metodického dopisu jsou provedeny úpravy vycházející z novely zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a aktualizací Metodických pokynů a stanovisek MMR-NOK a MF.
Více informací »

14.2.2018 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV dne 14. 2. 2018 vyhlašuje výzvu č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. 6. 2018 ve 14 hod.
Více informací »

14.2.2018 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV dne 14. 2. 2018 vyhlašuje výzvu č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. 6. 2018 ve 14 hod.
Více informací »
Loading...
Loading...