Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotace slouží k naplňování cílů rozvoje vzdělávací soustavy ČR související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínky pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci je možno podávat do 11. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Školská poradenská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí.
 • Soukromá poradenská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Jedná se o diagnostické nástroje zaměřené na tyto oblasti:
  • Inteligence a kognitivní schopnosti (komplexní i dílčí testy k posouzení adaptability, exekutivní funkce, sociálního zázemí a vztahů).
  • Jazykové a řečové dovednosti, smyslové a jiné poruchy.
  • Specifické poruchy učení.
  • Osobnostní charakteristiky.
  • Poruchy chování a neurotické poruchy.

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2018 jsou z rozpočtu ministerstva na rozvojový program vyčleněny neinvestiční finanční prostředky ve výši 4 700 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejvyšší pořizovací cena diagnostického nástroje nesmí překročit 40 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta na zakoupení diagnostických nástrojů standardizovaných nebo validizovaných pro Českou republiku, jejichž stáří nepřesahuje 10 let od vydání.
 • Použití dotace bude možné od data oznámení vydání rozhodnutí, splnění účelu dotace musí být uskutečněno nejpozději do 31. 12. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>