Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů

shutterstock_79019158.jpg
Share Button

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2017.

Příjem žádostí:

 • Návrhy projektů lze podávat do 30. 9. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti (právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí; fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují).
 • Nadace a nadační fondy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Školské právnické osoby.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy.
 • Církevní právnické osoby.
 • Ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořádání konferencí a seminářů k prezentaci prioritních témat české zahraniční politiky na pozadí aktuálních událostí a trendů.
 • Podpora účasti fyzických či právnických osob na konferencích či seminářích v zahraničí za účelem prezentace postojů ČR v prioritních oblastech české zahraniční politiky.
 • Vědecké a výzkumné projekty.
 • Projekty veřejné diplomacie.

Forma a výše podpory:

 • Účelově vázaná dotace může být poskytnuta až do výše 70 % nákladů projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>