Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“

shutterstock_137074034.jpg
Share Button

Ministerstvo vnitra vyhlásilo pro rok 2017 novou výzvu pro možnost získání dotací z programu „Bezpečnostní dobrovolník“. Cílem této výzvy je podpořit zapojení laické veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 31. 1. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Městské části hlavního města Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze poskytnou zejména na:
  • a) Pojistné, placené na základě pojistné smlouvy uzavřené obcí, kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou bezpečnostní dobrovolník při výkonu dobrovolnické činnosti způsobí sám nebo mu bude způsobena.
  • b) Výdaje spojené s evidencí bezpečnostních dobrovolníků a s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické činnosti (např. školení).
  • c) Výdaje spojené s pořízením materiálního vybavení nezbytného k zajišťování výkonu činnosti bezpečnostních dobrovolníků.
  • d) Zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace projektu.
  • e) Náklady na organizaci setkání s veřejností (např. pronájem sálů, ozvučení).
  • f)  Úhradu poplatku za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání bezúhonnosti bezpečnostních dobrovolníků.

Forma a výše podpory:

 • Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žádost se podává v listinné formě anebo elektronicky prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra a v kopii vždy v elektronické podobě na e-mailovou adresu  tatjana.elznicova@mvcr.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>