Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TRIO

výzkum 1
Share Button

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 30. listopadu 2016.

Příjemci podpory:

 • Podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací.

Typy podporovaných projektů:

 • Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:
  • naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3,
  • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
  • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
  • uplatnění výsledků,
  • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
  • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,
  • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2017 je na podporu schválených projektů alokováno 220 mil. Kč.
 • Maximální výše účelové podpory jednoho projektu v Programu je stanovena na 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Do způsobilých nákladů projektu nelze zahrnout náklady nebo výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a to ani vlastní činností. Způsobilými náklady mohou být pouze daňové odpisy tohoto majetku, resp. jejich poměrná část, ale pouze u daňově neodepsaného majetku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>