Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií

istock_000007609698small-300x300
Share Button

Dotace na pořádání festivalů, vzdělávání profesionálů i studentů filmových škol, na vydávání periodické a neperiodické publikace, na výchovu dětí k mediální gramotnosti nebo na projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 10. 2015 do 15:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury.
 • Žádost může předložit pouze hlavní pořadatel předkládaného projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • Filmové festivaly a přehlídky – Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby.
 • Média – Dotace je určena na podporu projektů z oblasti hromadných sdělovacích prostředků – přehlídky, soutěže, ceny, konference apod.
 • Vzdělávání pro profesionály a studenty – Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
 • Odborné konference, networking – Dotace je určena organizátorům konferencí nebo setkání v oblasti, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
 • Odborné publikace – s podokruhy :
  • Odborná periodika – Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
  • Neperiodické publikace – Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
  • Informace z oblasti kinematografie a médií on-line -Dotace je určena na podporu projektů přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti on-line – zpravodaje, ročenky, on-line verze tištěných periodik, databáze odborných informací.
 • Filmová a mediální výchova – s podokruhy:
  • Výchova k mediální gramotnosti – Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, včetně projektů pro děti, seniory, mentálně a tělesně postižené.
  • Filmová výchova – Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví.
 • Propagace české kinematografie a audiovizuální oblasti v zahraničí – Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou kinematografii a audiovizuální tvorbu oblast v zahraničí.
 • Propagace kinematografie a audiovizuální oblasti – Dotace je určena na podporu projektů, které přispívají ke zvyšování povědomí o kinematografii – organizátorům výstav veřejně prospěšného charakteru souvisejících s audiovizuální tvorbou, udílení cen v oblasti kinematografie a audiovize, a organizátorům projektů práce s publikem.

Forma a výše podpory:

 • Dotace pouze na neinvestiční náklady související s realizací projektu.
 • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Z dotace nelze hradit nepřímé náklady, tj. mzdy a běžné provozní náklady žadatele.
 • Projekt musí být uskutečněn v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta.
 • Žadatel zašle žádost o poskytnutí dotace spolu s popisem projektu a dokumenty, které nesmí být starší tří měsíců, na Ministerstvo kultury, Odbor médií a audiovize.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>