Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Česko – polského fóra

shutterstock_145958450.jpg
Share Button

Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2018. Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2018.

Příjem žádostí:

 • Návrhy lze podávat do 29. září 2017  do 12.00 hod.

Příjemci dotací:

 • Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí.
 • Vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference.
 • Společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů.
 • Společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ).
 • Společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska.
 • Společné projekty obcí a krajů.

Formy a výše podpory:

 • Celková výše dotačního titulu je 2 500 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.
 • V roce 2018 uplyne sto let od vzniku Československa i Polské republiky. Společné projekty připomínající toto výročí, a to jak v historických souvislostech, tak i ve vztahu současnosti, se považuje za tématickou prioritu pro projekty uskutečněné v roce 2018. Tato tématická priorita není podmínkou udělení dotace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>