Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva č. 1/18_OPZ_MAS Karl_01 Sociální práce

shutterstock_153866099.jpg
Share Button

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center s aktivitami, které mají sociální rozměr s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování osob.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 6. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • A Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona.
 • B Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí.
 • C Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku).
 • D Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost:
  • Obecně prospěšné společnosti Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, asociace.
 • E Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:
  • Obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, Státní podniky.
  • Družstva: družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost, OSVČ, Profesní komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictví poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.
 • Příjemci typu B se podílejí na spolufinancování 5 %.
 • Příjemci typu E se podílejí na spolufinancování 15 %.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>