Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva č. 1/19 – OPZ – MAS Karlštejnsko – 02 Zaměstnanost

hub-1985520_960_720
Share Button

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů na podporu ZAMĚSTNANOSTI.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 2. 2019, 4:00 hodin do 30. 4. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • I.    Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce :
  • Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.
  • Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
  • Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.
 • II.    Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin:
  • Zprostředkování zaměstnání.
  • Podpora vytváření nových pracovních míst.
  • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
  • Podpora zahájení podnikatelské činnosti.
  • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (veřejných, neziskových a soukromých subjektů).
 • III.    Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce:
  • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
  • Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.
  • Podpora zaměstnanců.
 • IV.    Podpora prostupného zaměstnávání:
  • Prostupné zaměstnávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 036 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>