Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva č. 3: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy

bicycle-trail-961055__340
Share Button

Dotace na podporu zlepšení infrastruktury, bezpečnosti dopravy a to pomocí výstavby cyklostezek, cyklotras a singletracků, budování a rekonstrukce zastávek a terminálů veřejné dopravy, budování přechodů pro chodce a prvky zvyšující bezpečnost dopravy, omezení zdrojů znečištění (investice do obnovitelných zdrojů apod.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 6.  2018.

Příjemci podpory:

 • Terminály a parkovací systémy:
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • Telematika pro veřejnou dopravu:
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla:
  • Obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • Bezpečnost dopravy:
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).
 • Cyklodoprava:
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Terminály a parkovací systémy.
 • Telematika pro veřejnou dopravu.
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla.
 • Bezpečnost dopravy.
 • Cyklodoprava.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 400 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 27 182 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena do 31.12.2019.
 • Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Havlíčkův kraj.
 • V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS. Jedná se o aktivity „Cyklodoprava“ a „Bezpečnost dopravy“. Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>