Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva Jihomoravského kraje – Podpora v oblasti kultury a památkové péče

shutterstock_152064281.jpg
Share Button

Dotace podporuje subjekty působící v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel a také subjekty činné v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO. Program taktéž podporuje zachování a obnovu movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Od od 15. 2. 2016 do 29. 2. 2016.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury s bydlištěm či se sídlem na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 1. Podpora projektů v oblasti kultury (koncerty, přehlídky, festivaly, divadelní a výtvarná tvorba, taneční umění, tradiční lidová kultura – tvorba a vydávání publikací a hudebních nosičů, přednášková činnost, pořádání hodových slavností).
 2. Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do seznamu UNESCO (propagace slováckého verbuňku a jízdy králů – pořízení krojů, pronájem koní a sálů, tvorba propagačních materiálů, výstavní expozice).
 3. Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky (stavební obnova památek, obnova střech, statické zajištění budov).
 4. Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování movitých kulturních památek (záchrana ohrožených movitých památek, restaurování soch a maleb).

Formy a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Dotační titul 1 – Maximální výše dotace na projekt 150 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.
 • Dotační titul 2 – Maximální výše dotace na projekt 100 000 Kč. Míra podpory max. 90 %.
 • Dotační titul 3 – Maximální výše dotace na projekt 500 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.
 • Dotační titul 4 – Maximální výše dotace na projekt 200 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.

Specifika a omezení:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>