Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva k podání žádostí do programu „Protidrogová politika MZ pro rok 2017“

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje finanční prostředky na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky za účelem zvýšení kvality života a snížení potenciální či již realizované závislosti především u mladistvých.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předložení žádosti do druhého kola dotačního řízení je 20. 5. 2017.

Příjemci podpory:

 • Státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny  za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • Ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. ledna 2014.
 • Organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

Žadatel musí mít sídlo v ČR a v rámci protidrogové politiky by měl poskytovat služby nebo podporovat různé aktivity i vést účetnictví.

Typy podporovaných projektů:

 • Vznik a provoz specializovaných adiktologických ambulancí pro děti a dorost.
 • Provoz adiktologických ambulancí pro osoby se závislostním chováním ve věku 15–18 let.
 • Plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčním plánu pro oblast kontroly tabáku a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem.

Forma a výše podpory:

 • Ministerstvo zdravotnictví poskytuje dotace ze státního rozpočtu ve smyslu § 7 odst. 1 rozpočtových pravidel.
 • Dotace se poskytuje v maximální výši 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každá organizace má právo podat pouze jeden projekt, který má obsahovat všechny služby na něž žádá dotaci.
 • Do projektu nesmí být zahrnut zisk, uvádí se veškeré předpokládané zdroje na realizaci i rozpočet výdajů.
 • Žadatel má uvést, zda v předešlých 3 letech pobíral dotaci od jakéhokoli orgánu veřejné moci případně veřejné instituce. Dotace se s největší pravděpodobností neposkytne těm, kdo nevyužil dotaci předepsaným způsobem a ve stanoveném termínu v minulých letech.
 • Finanční prostředky jsou určeny na projekty, jež ještě nebyly profinancovány z dotačních programů.
 • Projekt by se měl před podáním řádně projednat s poskytovatelem dotace.
 • Musí se jednat o projekt neinvestičního charakteru.
 • Preferovány jsou projekty zaměřující se na nezletilé klienty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>