Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva k podání žádostí do programu „Protidrogová politika MZ pro rok 2018“

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje finanční prostředky na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky za účelem zvýšení kvality života a snížení potenciální či již realizované závislosti především u mladistvých.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předložení žádosti do druhého kola dotačního řízení je 30. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny  za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • Ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. ledna 2014.
 • Organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

Žadatel musí mít sídlo v ČR a v rámci protidrogové politiky by měl poskytovat služby nebo podporovat různé aktivity i vést účetnictví.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytování zdravotních služeb uživatelům návykových látek (legální a nelegální) nebo osobám se závislostním chováním (patologické hráčství, netolismus, apod.).
 • Poskytování harm reduction služeb uživatelům návykových látek, tj. služeb, které jsou zaměřené na minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním návykových látek u osob, které nejsou schopny nebo ochotny s tímto užíváním přestat (u těchto projektů lze předkládat požadavek pouze na úhradu zdravotnických prostředků).
 • Plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčním plánu pro oblast kontroly tabáku na období 2015-2018 a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem na období 2015-2018.
 • Realizace dalších aktivit reagujících na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové politiky v resortu zdravotnictví v návaznosti na změnu strategických dokumentů v této oblasti (např. usnesení vlády, právní předpisy, atd.).

Forma a výše podpory:

 • Ministerstvo zdravotnictví poskytuje dotace ze státního rozpočtu ve smyslu § 7 odst. 1 rozpočtových pravidel.
 • Dotace se poskytuje v maximální výši 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každá organizace má právo podat pouze jeden projekt, který má obsahovat všechny služby na něž žádá dotaci.
 • Do projektu nesmí být zahrnut zisk, uvádí se veškeré předpokládané zdroje na realizaci i rozpočet výdajů.
 • Finanční prostředky jsou určeny na projekty, jež ještě nebyly profinancovány z dotačních programů.
 • Projekt by se měl před podáním řádně projednat s poskytovatelem dotace.
 • Musí se jednat o projekt neinvestičního charakteru.
 • Preferovány jsou projekty zaměřující se na nezletilé klienty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>