Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK, 4. aktivita – Asistence

shutterstock_154655591.jpg
Share Button

Cílem projektu „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji“ dále jen SmAcc je umožnit v Jihomoravském kraji rozvoj inovačního prostředí a umožnit kvalitní řízení procesu „podnikatelského objevování“ (entrepreneurial discovery), který představuje jeden ze stěžejních prvků strategie pro inteligentní specializaci (RIS3).

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají ve lhůtě od 1. 12. 2017 od 10:00 hod. až do 31. 1. 2018 do 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem či provozovnou žadatele na území Jihomoravského kraje, které současně splňují definici výzkumné organizace podle Rámce Společenství a jejich hodnocení dle výzkumného výstupu je min. 1000 bodů v Hodnocení výsledků výzkumných organizací dle RIV za rok 2014.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva Asistence má za cíl připravit do stadia realizovatelnosti s dostatečným předstihem kvalitní projekty tak, aby vycházely z detailní znalosti krajského inovačního systému a odpovídaly jeho reálným potřebám. Smyslem aktivity je systematická podpora budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami RIS3 strategie na národní i krajské úrovni a koordinace přípravy projektových záměrů v kraji.
 • Typy podporovaných projektů:
  • Projekty, které cílí na zvýšení kvality a současně relevance a problémové orientace výzkumu, posílit napojení na špičková výzkumná centra v zahraničí.
  • Projekty, které cílí na zlepšení přípravy talentů pro výzkum a inovace s relevancí pro trh práce, včetně popularizace studia oborů, u nichž existuje současně vysoká poptávka a dostatečná odborná kvalita vysokoškolského pracoviště.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Spolufinancování žadatele je v min. výši 20 % z požadované částky.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka realizace projektu je 3 měsíce. Maximální délka realizace projektu nesmí přesáhnout 6 měsíců.
 • Řízení projektu (administrace projektu) včetně realizace veškerých aktivit projektu musí mít dopad na území Jihomoravského kraje a musí být určeno pro cílovou skupinu Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>