Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva Královéhradeckého kraje – program Nakládání s odpady a ochrana ovzduší

shutterstock_92660983.jpg
Share Button

Dotace podporuje zpracování projektové dokumentace a realizačních prací, které vycházejí z legislativy v oblasti odpadového hospodářství, biologicky rozložitelných odpadů a opatření ke snižování imisní zátěže obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Od 5. 2. 2016 do 24. 3. 2016.

Příjemci dotací:

  • Obce Královéhradeckého kraje, právnické i fyzické osoby podnikající v daném oboru.

Typy podporovaných projektů:

  1. Projekční příprava a realizace opatření v oblasti odpadového hospodářství – nakládání s komunálním odpadem, s biologicky rozložitelnými odpady, také v oblasti snižování imisní zátěže obyvatel.
  2. Pořízení zařízení, materiálu a služeb souvisejících s odpadovým hospodářstvím.
  3. Zpracování projektových dokumentací staveb; drobné stavby či úpravy (oplocení, osvětlení, úprava ploch, nákup kompostérů aj.).

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 35 000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 300 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 70 %.

Specifika a omezení:

  • Neuznatelnými náklady jsou: cestovní náhrady, úroky, DPH, náklady na přípravné studie, náklady na komunikaci, ostatní náklady, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>