Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Boleslavsko pro operaci 19.2.1. v PRV

výrobní linka
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Rozvoj a modernizace zemědělských podniků.
 • B Podpora podnikání na venkově.
 • C Využití společenského potenciálu lesů.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace činí 3 290 000 Kč.
 • B Celková alokace činí 3 701 000 Kč.
 • C Celková alokace činí 1 234 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy typu A nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
 • U výzvy typu C projekty musí být realizovány na pozemcích určených k plnění funkce lesa (PUPFL) s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, musí hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>