Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Český les č. 5 v rámci PRV

irrigation-1210072__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 17. 01. 2019 do 01. 02. 2019.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 3 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 5 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku.
 • 6 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.
 • 7 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 5 Zvýšení retenčních schopnosti půdy a přírodě blízká protipovodňových opatření v lesích.
 • 6 Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
 • 7 Podpora lesnictví - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 950 397 Kč
 • 2 Celková alokace činí 7 226 954 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 200 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 3 628 805 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 6 Celková alokace činí 1 903 000 Kč.
 • 7 Celková alokace činí 3 901 600 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva typu 3 – Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>