Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Rozvoj a modernizace sociálních služeb II.

shutterstock_11343424.jpg
Share Button

Dotace směřuje k podpoře činnosti místních subjektů působících v oblasti podporujících sociální začleňování  a prevenci sociálního vyloučení. Na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu do 13. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Typ příjemce:
  • A Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
  • B Obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí.
  • C Obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, hospodářská komora, agrární komora, nadace a nadační fondy,  svazy, asociace, místní akční skupiny.
  • D Obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní komory.
  • E Poskytovatelé sociálních služeb.
  • F Poradenské a vzdělávací instituce.
  • G Místní akční skupina.

Typy podporovaných projektů:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Osobní asistence.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro  osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách.
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro osoby po výkon trestu odnětí svobody ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty.
 • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability.
 • Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 193 900 CZK.
 • Příjemci typu B se podílí 5 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.
 • Příjemci typu D se podílí 15 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>