Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Jižní Haná: Podpora poskytování sociálních služeb 1

shutterstock_155648078.jpg
Share Button

Dotace přispívá ke zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu do 21. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Typ příjemce:
  • A Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
  • B Obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí.
  • C Obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, hospodářská komora, agrární komora, nadace a nadační fondy,  svazy, asociace, místní akční skupiny.
  • D Obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Raná péče.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 150 000 CZK.
 • Příjemci typu B se podílí 5 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.
 • Příjemci typu D se podílí 15 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>