Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS KJH – PRORODINNÁ OPATŘENÍ

hra
Share Button

Dotace bude směřovat do oblasti aktivit, jako jsou např. zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd., které jsou určeny rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu do 4. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
 • B Obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí.
 • C Obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, hospodářská komora, agrární komora, nadace a nadační fondy,  svazy, asociace, místní akční skupiny.
 • D Obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní komory.
 • E Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku).

Typy podporovaných projektů:

 • Příměstské tábory.
 • Dětská skupina pro veřejnost.
 • Podniková dětská skupina.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.
 • Příjemci typu B se podílí 5 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.
 • Příjemci typu D se podílí 15 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • S rodiči musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací alespoň na každý školní rok.
 • Doporučuje se uzavřít pojištění odpovědnosti za škody (zahrnující pobyt v prostorách zařízení i volný pohyb dětí mimo zařízení), výdaj lze hradit z nepřímých nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>