Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Královédvorsko pro operaci 19.2.1. v PRV

forest-2856839__340
Share Button

 

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 6. do 4. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků:
  • Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.
  • Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku
 • 2 Neproduktivní investice v lesích:
  • Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků).

  • Aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory).
  • Opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků).
  • Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně).

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 951 615 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 575 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy 2 projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.
 • Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>