Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Krušné hory – Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center – (I.)

dlane
Share Button

Dotace v oblasti sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. především v oblastech terénních programů, odborného sociálního poradenství, kontaktních center a nízkoprahových center pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen, služeb následné péče atd.

Příjem žádostí:

  • Termín podání žádosti o dotaci je od 3. června do 19. června 2017, do 12 hod.

Příjemce podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby).
  • Podpora komunitní sociální práce, komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení (komunitní sociální práce a podpora komunitních center). V rámci této aktivity nelze poskytovat registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Aktivity komunitní sociální práce mohou na poskytování sociálních služeb případně navazovat, ale nemohou je nahrazovat.
  • Další činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec / mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 900 000 CZK.

Specifika a omezení:

  • Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>