Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření I.

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Cílem podporovaných aktivit je prostřednictvím projektů zaměřených na péči o děti přispívat ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Cílovou skupinou podpory jsou rodiče dětí a další dospělé pečující osoby. Realizací aktivit jako např. příměstské tábory a dětské skupiny, je očekáván pozitivní vliv na slaďování rodinného a profesního života rodin s dětmi v regionu MAS.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány do 15. 05. 2017, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi nebo krajem; nestátní neziskové organizace; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace, OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

  • Příměstské tábory - Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.
  • Společná doprava dětí do/ze příměstského tábora a/nebo dětské skupiny.
  • Dětské skupiny - Podpora je určena na vytvoření nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Cílovou skupinou jsou rodiče dětí; výdaje, které nemají přímý vztah k cílové skupině, nejsou způsobilými náklady projektu (např. stravné dětí, jízdné či případné vstupné), nemohou tedy být součástí rozpočtu projektu.
  • V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity: lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli nesplnění hygienických předpisů), provoz mateřských a rodinných center, vzdělávání realizačního týmu – pečujících osob.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>