Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.

zamě
Share Button

Dotace bude zaměřena na podporu sociálního začleňování osob sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb (odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, krizová pomoc, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 04. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Typy příjemců:
  • A Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona.
  • B Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí.
  • C Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
  • D Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, Asociace.
  • E Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost, Evropská společnost. – Evropské hospodářské zájmové sdružení, Státní podniky, Družstvo, Sociální družstvo, Evropská družstevní společnost, OSVČ, Profesní komory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb (odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, krizová pomoc.
 • Kontaktní centra.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení a osobní.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 061 720 CZK.
 • Typy příjemců podílející se na spolufinancování:
  • B spoúčast činí 5 %.
  • E spolúčest činí 15 %.

Specifika a omezení:

 • Fakultativní činnosti sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, které nejsou sociálními službami, jsou službami mimo režim veřejné podpory.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>