Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Pomalší pro operaci 19.2.1. v PRV

claas-2147239__340
Share Button

Dotace na hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 01. 2019 do 18. 02. 2019.

Příjemci podpory:

 • A Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • B Vlastník, nájemce, pachtýř, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů, určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • C  Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • D Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Neproduktivní investice v lesích.
 • B Zadržování vody v krajině.
 • C Podpora místní produkce a odbytu.
 • D Investice do nezemědělských činností.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • B Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • C Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • D Celková alokace činí 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva C se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>