Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS RÝMAŘOVSKO pro operaci 19.2.1. v PRV

railing-542510__340
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 9. 7. do 27. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 3 Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 5 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 6 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Lesnická infrastruktura.
 • 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 5 Neproduktivní investice v lesích.
 • 6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  5 300 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí     500 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí  2 340 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí     500 000 Kč.
 • 6 Celková alokace činí     500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Ve výzvě typu 1 nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
 • Ve výzvě typu 2 nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů.
 • Ve výzvě typu 6 žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy – nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>