Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Šipka – Zaměstnanost III. – OP Zaměstnanost

cheese-21824__340
Share Button

Dotace na podporu zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 4. 2019, 4:00 hodin do 28. 6. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • Individuální poradenství .
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (podporováno pouze doplňkově).
 • Právní, pracovní, dluhové poradenství.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti (podpora je pouze formou vzdělávání a poradenství).
 • Zjišťování potřeb zaměstnavatelů.
 • Podpora umístění na nová pracovní místa.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 646 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>