Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Střední Polabí pro operaci 19.2.1. v PRV

agriculture-3363932__340
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 6. do 11. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh

  a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

 • 2 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 3 Zemědělský podnikatel.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 5 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora místních výrobků.
 • 2 Neproduktivní investice v lesích.
 • 3 Zemědělství.
 • 4 Nezemědělské podnikání na venkově.
 • 5 Voda v krajině.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 146 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    751 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 900 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 2 800 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí    900 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy typu 2 projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
 • U výzvy typu 4 činnosti sportovní, zábavní, rekreační činnosti, stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
 • U výzvy typu 5 projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy. U žadatelů s vlastnictvím nad 500 ha je podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>