Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS Svatováclavsko – OPZ opatření II.

shutterstock_155208767.jpg
Share Button

Cílem této dotace je udržet mladé lidi a osoby v produktivním věku v tomto území  a proto je  nutné pro ně zajistit jak dostatečně uspokojivé podmínky na trhu práce, tak nabídku kvalitních aktivit pro jejich děti, včetně časově a územně dostatečné nabídky příměstských  táborů v době školních prázdnin, které zpravidla bývají i obdobím „bez kroužků“. Tyto aktivity je přitom nutné zpřístupnit všem příjmovým skupinám obyvatelstva tak, aby nedocházelo k prohlubování sociálních rozdílů a vytváření podmínek pro sociální vyloučení.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat do 3. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy.
 • Obce.
 • Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení).
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost:
  • obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, místní akční skupiny, hospodářská komora, agrární komora, svazy, asociace.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do příměstských táborů i zpět.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 100 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.
 • V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity: volnočasové aktivity, lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli nesplnění hygienických předpisů), provoz mateřských a rodinných center.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>