Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva na Studijní stipendium Olomouckého kraje

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Olomoucký kraj vyhlašuje druhé kolo výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje. Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a studentů vybraných studijních oborů vysokých škol. Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a studentů vybraných studijních oborů vysokých škol v zahraničí po dobu nejméně jednoho měsíce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena v rámci 1. kola přijímání žádostí od 19. 1. 2018 do 2. 2. 2018 do 12:00 hodin, v rámci 2. kola přijímání žádostí od 18. 6. 2018 do 29. 6. 2018 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žák, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na střední škole, bez ohledu na to, kdo je jejím zřizovatelem, která má sídlo na území Olomouckého kraje a poskytuje zde výchovu a vzdělávání, a který má trvalé bydliště na území Olomouckého kraje; v případě žáka víceletého gymnázia musí mít žadatel dokončenou povinnou školní docházku; v případě nezletilého žáka žádost podává zákonný zástupce.
  • Student, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na vyšší odborné škole, bez ohledu na to, kdo je jejím zřizovatelem, která má sídlo na území Olomouckého kraje a poskytuje zde výchovu a vzdělávání, a který má trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.
  • Student bakalářského či magisterského studijního programu vysoké školy se sídlem na území České republiky, který se vzdělává ve studijním oboru uvedeném v Seznamu studijních oborů vysokých škol určených k podpoře pro rok 2018 a který má trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 2 000 Kč, z toho na 1 měsíc pobytu 1 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 35 000 Kč, z toho na 1 měsíc pobytu max. 3 500 Kč.

Typy podporovaných projektů:

  • Stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na škole v zahraničí.

Specifika a omezení:

  • Maximální věková hranice pro uchazeče v době podání žádosti o stipendium je 30 let.
  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>