Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva Pardubického kraje v oblasti vodního hospodářství

shutterstock_153095855
Share Button

Dotaci na čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou mohou získat obce do 2000 obyvatel nebo svazky obcí mezi 500 – 3000 obyvateli, které se nacházejí v Pardubickém kraji. Podporována je výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací či stavba úpraven vod a vodovodů. Maximální výše dotace činí 22 mil. Kč, lze získat 70 % z celkových způsobilých výdajů. Ukončení příjmu žádostí je 30. 6. 2014. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2016. 

Příjemci podpory:

 • Obce s  100 – 2000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí (sídla) s méně než 2000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 5000.
 • Svazek obcí zajišťující akci pro obyvatele v počtu 100 – 2000 pouze v případě, že svazky obcí dlouhodobě (min. již 3 roky fungující svazky) zajišťují činnost obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • O dotaci lze žádat v oblasti čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou.
 • V oblasti čištění odpadních vod je možné podpořit následující aktivity:
  • Pořízení stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů.
 • V případě projektů zajišťujících zásobování pitnou vodou lze poté podpořit aktivity:
  • Pořízení stavební a technologické části staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů.
 • Rovněž lze podpořit i výdaje na projektovou dokumentaci u obou výše uvedených záměrů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace je 70 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Maximální výše dotace na realizaci projektu nebo jeho části (etapy) definované v žádosti o dotaci je 8 000 000 Kč, z toho v jednom kalendářním roce maximálně ve výši 4 000 000 Kč.
 • Dotace na projektovou dokumentaci činí rovněž 70 % z její ceny, maximální výše dotace na tento dokument činí 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Obce musí prokázat, že mají zajištěnu částku 30 % z výše projektu pro spolufinancování.
 • Projektem musí být zajištěno napojení alespoň 100 obyvatel. 
 • Dotace je určena především obcím, které neřeší problémy s čištěním odpadních vod a úpravou vod prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, prostřednictvím dotačních fondů Evropského společenství či jiných mezinárodních institucí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>