Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva Pardubického kraje v oblasti vodního hospodářství

shutterstock_153095855
Share Button

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí probíhá od 31. ledna nebo 30. června 2019. 

Příjemci podpory:

  • Obce s  100 – 2000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí (sídla) s méně než 2000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 5000.
  • Předmětem žádosti musí být zajištěno:
    • u zásobování pitnou vodou nové napojení nejméně 50 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 50 obyvatel,
    • u čištění odpadních vod nové napojení nejméně 100 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 100 obyvatel.
  • Svazek obcí zajišťující akci pro obyvatele v počtu 100 – 2000 pouze v případě, že svazky obcí dlouhodobě (min. již 3 roky fungující svazky) zajišťují činnost obcí.
  • Předmětem žádosti musí být zajištěno:
    • u zásobování pitnou vodou nové napojení nejméně 50 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 50 obyvatel,
    • u čištění odpadních vod nové napojení nejméně 100 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 100 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

  • O dotaci lze žádat v oblasti čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou.
  • V oblasti čištění odpadních vod je možné podpořit následující aktivity:
    • Pořízení stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů.
  • V případě projektů zajišťujících zásobování pitnou vodou lze poté podpořit aktivity:
    • Pořízení stavební a technologické části staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů.
  • Rovněž lze podpořit i výdaje na projektovou dokumentaci u obou výše uvedených záměrů.

Forma a výše podpory:

  • Dotace v maximální výši do 70 % nákladů na výstavbu stavební a technologické části, vč. DPH (z této dotace mohou být hrazeny pouze náklady stavební a technologické části stavby), u rekonstrukcí (oprav) dotace v maximální výši 50 %.
  • Dotace na pořízení projektové dokumentace se poskytuje v maximální výši 250 000 Kč. Maximální možný podíl podpory na celkových nákladech projektové dokumentace může činit 70 %. Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000 Kč.
  • Spolufinancování realizace projektů zaměřených na zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod podpořených ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Evropské unie do výše 10 % z uznatelných nákladů.
  • Maximální výše dotace na realizaci projektu nebo jeho části (etapy) definované v žádosti o dotaci je 8 000 000 Kč, z toho v jednom kalendářním roce maximálně ve výši 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Z prostředků na zabezpečení Programu nelze poskytnout finanční prostředky na opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodohospodářského díla.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>