Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky

PRI47a53d_mo28k10325
Share Button

Cílem navrhovaného dotačního programu je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje, k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty. V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech. Dotace na stavební a restaurátorské práce přímo související se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky a dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.

Příjem žádostí:

  • Žádost musí být v aplikaci podána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. 19. 02. 2018 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.
  • 2. Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
  • 3. Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Forma a výše podpory:

  • U dotačního titulu č.1 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 – 800 tis. Kč, nemovité národní kult. památky až 1 mil. Kč.
  • U dotačního titulu č.2 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 – 350 tis. Kč, nemovité národní kult. památky až 500 tis. Kč.
  • U dotačního titulu č.3 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 – 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • V rámci výše uvedených dotačních titulů lze žádat zejména na obnovu objektů, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objektů, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození památkových a historických hodnot objektů.
  • Výše uvedené dotační tituly jsou určeny pouze na obnovu objektů, které se nacházejí na území Plzeňského kraje, jsou prohlášeny za kulturní památky nebo národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví České republiky nebo Plzeňského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>