Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Životní prostředí – podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Kraji Vysočina

shutterstock_155208767.jpg
Share Button

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Prostřednictvím podpory neinvestičních aktivit v oblasti životního prostředí se Kraj Vysočina snaží o zvýšení osobní zodpovědnosti za stav životního prostředí a zvýšení aktivní účasti na jeho ochraně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat v termínu od 14. 10. 2016 do 25. 10. 2016.

Příjemci podpory:

 • Města, městyse, obce Kraje Vysočina.
 • Příspěvkové organizace obcí se zaměřením na EVVO.
 • Příspěvkové organizace obcí a kraje vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, zájmová sdružení, spolky a zapsané ústavy se zaměřením na environmentální osvětu, ochranu přírody nebo životního prostředí, poradenství a vzdělávací činnost v oblastech nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory energie.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování neinvestičních aktivit v oblastech nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory energie:
  • materiál, pomůcky a služby pro realizaci tematických akcí a aktivit (např. ve školní výuce, výstavy, besedy, semináře, kurzy, dílny, venkovní akce, exkurze),
  • konzultační, projekční a certifikační služby (zpracování projektové dokumentace přírodní zahrady, certifikace zahrady),
  • akreditovaný kurz pro školní koordinátory EVVO (specializační studium v rozsahu 250 hodin),
  • realizace přírodních zahrad ukončená certifikací zahrady (nákup materiálu a služeb, vyjma stavebních prvků = mobiliář, chodníky, ploty aj. a s tím spojených služeb, nesmí jít o projekt vyžadující stavební povolení),
  • tvorba tematických výukových nebo informačních materiálů a programů (publikace, mapy, virtuální naučné stezky s aplikací do mobilu aj.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 15 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 25 % celkových nákladů projektu.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 1 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádná část projektu realizace přírodní zahrady NESMÍ být v rozsahu a charakteru vyžadující stavební povolení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>