Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Zkvalitnění životního prostředí ve Středočeském kraji

shutterstock_114116221.jpg
Share Button

Předmětem programu je podpora projektů, zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel Středočeského kraje a řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 11. června 2018 od 9:00 hodin, do 16. července 2018 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Středočeského kraje do 2000 obyvatel.
 • Dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje. Součástí dobrovolného svazku obcí mohou být pouze obce do 2000 obyvatel.
 • Provozovatel vodohospodářské infrastruktury, pokud se jedná o společnost, která je minimálně z 66 % vlastnictvím obce do 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavební práce přímo související s výstavbou, rozšířením, rekonstrukcí ČOV, kanalizačních a vodovodních sítí a vodárenských objektů:
  • Trubní vedení (dodávka a montáž potrubí, šachet a dalších komponentů).
  • Zemní, bourací a demoliční práce.
  • Rekonstrukce komunikací (provedení pouze oprav vozovky a chodníků po instalaci trubního vedení, nikoliv celková – kompletní modernizace komunikací.
  • Výstavba objektů ČOV.
  • Odvoz a likvidace stavební sutě.
  • Obsluha staveniště.
  • Průzkumné práce.
  • Revize.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 26 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace činí 2 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 5 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem a neinvestičním charakterem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>