Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Zkvalitnění životního prostředí ve Středočeském kraji

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Dotace na projekty přispívající ke zkvalitnění životního prostředí a vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského kraje můžou získat neziskové organizace, obce, fyzické osoby a další subjekty. V rámci tematického zadání „Zkvalitnění životního prostředí“ je možné podávat žádosti v mnoha podporovaných oblastech.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat do 1. 2. 2016, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Obec, svazek obcí, sdružení obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení, spolky, fyzické osoby, právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Výsadba izolační, rekreační zeleně, parku, lesoparků (výsadba a revitalizace, základní infrastruktura parků např. cesty, osvětlení, lavičky, atp.), výsadba lesa a realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů prašnosti v obcích.
 • Příspěvky na realizaci opatření, která jsou v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.
 • Úklid černých skládek v obci.
 • Výsadba rozptýlené zeleně v přírodě.
 • Realizace opatření k ochraně památných stromů.
 • Projekty na podporu ohrožených druhů živočichů a rostlin.
 • Podpora regionální potraviny.
 • Revitalizace malých vodních toků a rybníků.
 • Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře.

Forma a výše podpory:

 • Lze žádat o příspěvek 10 tisíc až 3 miliony Kč, výše příspěvku se liší v závislosti na typu projektu.
 • Podpora se uděluje do maximální výše 95 % celkových uznatelných nákladů.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem a neinvestičním charakterem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>