Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.2 Opatření – Produktivní investice do akvakultury

Cílem opatření je zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury, výstavba rybníků, úspora spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů, rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu  s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.

2.2 a) Investice do akvakultury

2.2 b) Diverzifikace akvakultury

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky akvakultury.
 • Podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Produktivní investice do akvakultury.
 • Diverzifikaci produkce akvakultury a chovaných druhů.
 • Modernizaci akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury.
 • Zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími predátory.
 • Investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané hodnoty těmto produktům.
 • Obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakultury prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna.
 • Diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.

2.3 Opatření – Podpora nových chovatelů

Cílem opatření je umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky akvakultury.
 • Podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podpora nových chovatelů, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost,bude umožněna pouze po předložení podnikatelského plánu pro rozvoj aktivit.
 • V případě, že je investice vyšší než 50 000 EUR, je nutné předložit také studii proveditelnosti zahrnující hodnocení dopadů operací na životní prostředí.
 • Podpora se poskytne pouze v případě, že se na základě nezávislé marketingové zprávy jasně prokáže, že daný produkt má slibné a udržitelné vyhlídky na trhu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

  • Aktuální výzvy operačního programu

   • 22.5.2015

    Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

    Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci...
    Více informací »
Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...