Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

5.1 Opatření – Plány produkce

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky akvakultury.
 • Subjekty reprezentující akvakulturu.
 • Rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů.
 • Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.
 • Organizace producentů.
 • Ministerstvo zemědělství.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh podle článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (dále jen „nařízení č. 1379/2013“.

5.2 Opatření – Uvádění produktů na trh

5.2 a) Záměr – Vytváření organizace producentů

5.2 b) Záměr – Propagační kampaně

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky akvakultury.
 • Subjekty reprezentující akvakulturu.
 • Rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů.
 • Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.
 • Organizace producentů.
 • Ministerstvo zemědělství.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013.
 • Vedení regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti o produktech akvakultury.
Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...