Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Zlínský kraj – Stipendijní program pro zdravotnické obory

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Cílem Programu je podpora zajištění dostupnosti, vysoké odborné úrovně, kvality a rozvoje zdravotních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči ve Zlínském kraji. Celková částka určená pro Program je 1 500 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od od 1. 9. 2016 do 14. 10. 2016 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v Programu jsou poskytovatelé zdravotních služeb, poskytující akutní lůžkovou péči se sídlem ve Zlínském kraji s minimálně 10 odděleními/pracovišti.
 • Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník a mít stabilní a dostatečné zdroje financování.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytování stipendií pro studenty/ky prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství.
 • Poskytování stipendií pro studenty/ky prezenčních studijních programů VOŠ či VŠ v nelékařských zdravotnických oborech.
 • Uvedené podporované aktivity lze v rámci jedné žádosti kombinovat.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená pro Program je 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt 300 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku prezenčního studijního programu VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru 12 500 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost o poskytnutí dotace musí být předložena poskytovateli dotace na formuláři Žádosti o poskytnutí dotace v písemné podobě společně se všemi povinnými přílohami.
 • Žádost o poskytnutí dotace musí být úplná a musí být předložena v jednom originálu.
 • Vyplněný a podepsaný formulář Žádosti o poskytnutí dotace je nutné doručit výkonnému útvaru v písemné podobě včetně všech povinných příloh na adresu: Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín v zalepené obálce poštou nebo osobně na podatelnu Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>