Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

V energetickém mixu ČR hrají dlouhodobě nejvýznamnější roli klasické zdroje energie na úkor zdrojů moderních, obnovitelných, šetrných k životnímu prostředí. Širšímu zavedení výroby energie z OZE brání vyšší nákladovost prvotní investice, která je stále vyšší než náklady na konvenční zdroje. Hlavním cílem je podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). Zahrnutí podpory velkých firem (dle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o EFRR) v rámci tohoto specifického cíle je zdůvodněno maximální snahou o využití veškerého dostupného potenciálu nejefektivnějších obnovitelných zdrojů energie v ČR. Omezení bude nastaveno z technického hlediska projektu a nikoliv velikostí podniku, tak aby byly realizovaný menší a střední projekty s významným příspěvkem pro regionální rozvoj.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Výše podpory záleží na vybraném programu. Přehled jednotlivých programů naleznete zde.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu; zejména se bude jednat o:
  • podporu výstavby a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren,
  • vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem,
  • výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Ing. Michal Dufek
  Michal má na starosti program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a vzhledem ke svému vzdělání také podporu při zpracování ekonomických analýz a finančních částí projektů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Hospodářská politika a peněžní ekonomie a bankovnictví. Dotace na inovativní projekty pomohl získat například společnostem PLEHASO, k.s., VÚP MEDICAL, a.s., TIPAFROST, a.s.. PBS Velká Bíteš, a.s., GriffTec s.r.o.

Loading...
Loading...