Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. (PRV)

stažený soubor
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. do 16. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • 4 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 5 Obec nebo zemědělský podnikatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Modernizace zemědělských podniků.
 • 2 Podpora podnikání.
 • 3 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh.
 • 4 Vzdělávání a informace.
 • 5 Zemědělská infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 6 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 4 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 148 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    425 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy typu 1 nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
 • V rámci výzvy typu 5 polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>